Որոնում

449

1. Մի հիշիր մեր առաջվա անօրենությունները,
Թող շուտով մեզ հասնեն, Տեր, Քո ողորմությունները.
Ինչո՞ւ ասեն հեթանոսները.
<<Ո՞ւր է նրանց Աստվածը>>։

     Քո անվան փառքի համար օգնիր մեզ, օգնիր մեզ,
     Ով մեր փրկության Աստված :(2)
     Քո անվան փառքի համար փրկիր մեզ, փրկիր մեզ
     Ու մեր մեղքերը ներիր: (2)

2. Արդ մենք Քո ժողովուրդն ու արոտիդ 
                           գառնուկներն ենք,
Հավիտյան Քեզ կգովենք (2)
Ու Քո փառքը պիտի մենք
Պատմենք սերնդեսերունդ։