Որոնում

45

1. Տեր, պահե զիս Սուրբ խաչիդ
Արյունին տակ, (2)
Տեր, պահե զիս թանկագին
Արյունիդ տակ, (2)
Որ նետերն չարի չհասնին,
Չհարվածեն իմ խեղճ հոգին
Ու չավերեն գործդ անգին,
Տեր, պահե զիս արյունիդ տակ։ (2)

2. Տեր, պահե զիս Սուրբ խաչիդ
Արյունին տակ, (2)
Տեր, պահե զիս թանկագին
Արյունիդ տակ, (2)
Որ ալիքներն մեղքի ծովուն
Չխորտակեն իմ խեղճ նավուն,
Այլ ապահով հասնիմ ես տուն,
Տեր, պահե զիս արյունիդ տակ։ (2)

3. Տեր, պահե զիս Սուրբ խաչիդ
Արյունին տակ, (2)
Տեր, պահե զիս թանկագին
Արյունիդ տակ, (2)
Որ սատանան չհաջողի
Խափանել երթը հավատքին,
Այլ ապահով հասնիմ Քեզի,                                      
Տեր, պահե զիս արյունիդ տակ։ (2)