Որոնում

451

1. Տերը հաղթել է աշխարհի իշխանին
Իմ և քո փոխարեն,
Ե՛կ միասին քայլենք այն ճանապարհով,
Որ տանում է դեպի Գողգոթա։

     Ու միասին սպասենք,
     Հոգով փառաբանենք,
     Օվսաննա՜, ալելուիա՜։

2. Դու շտապի՛ր, իմ եղբայր և քույր սիրելի,
Խոնարհվենք Տիրոջ առջև,
Չխոտորվենք ճանապարհից փրկության,
Որ Տիրոջ հետ թագավորենք։

Youtube ♪♫ ➤