Որոնում

451

1. Տերը հաղթել է աշխարհի իշխանին
Իմ և քո փոխարեն,
Եկ միասին քայլենք այն ճանապարհով,
Որ տանում է դեպի Գողգոթա։

Ու միասին սպասենք,
Հոգով փառաբանենք,
Օվսաննա՜, ալելուիա՜։

2. Դու շտապիր, իմ եղբայր և քույր սիրելի,
Խոնարհվենք Տիրոջ առջև,
Չխոտորվենք ճանապարհից փրկության,
Որ Տիրոջ հետ թագավորենք։