Որոնում

452

1. Ով Տեր, Քո անվամբ տուր մեզ օրհնություն
Ու խաչի արյամբ՝ սրտի մաքրություն,
Կառուցիր Հոգով սուրբ բնակարան
Եվ ամպի սյունով՝ երկնային խորան։

Եկ, ով Սուրբ Հոգի, կրակով անշեջ
Վառիր աշխարհիկ ամեն բան մեր մեջ,
Օծիր սուրբ յուղով մեր միտքն ու հոգին,
Որ հնազանդվենք Աստծո կամքին։

2. Ով Տեր, զորությամբ տիրիր մեր սրտին
Եվ Քո սուրբ արյամբ սրբիր մեր հոգին,
Հեղիր սրբությամբ յուղն աստվածային՝
Օրհնյալ օծության երկնային Հոգին։

3. Ով Հայր, Սուրբ Աստված, Քո խորանն ենք մենք,
Քեզ են նվիրված անոթները մեր.
Մարմին ու հոգի, շունչ ու էություն        
Հանձնած Հիսուսին՝ Քեզ ենք փափագում։