Որոնում

454

1. Ով Տեր Հիսուս, խաչվեցիր
Եվ մեզ ազատություն տվեցիր,            
Տվեցիր, (տվեցիր):

   Տեր իմ, ես ինչպե˜ս մոռանամ կրածդ չարչարանքը,
   Տեր իմ, ես ինչպե˜ս մոռանամ թափածդ արցունքները,       
   Տեր իմ, ես ինչպե˜ս մոռանամ Քեզ` խաչի վրա:
           
2. Ով Տեր Հիսուս, խաչվեցիր
Եվ մեր ցավերը կրեցիր,                 
Կրեցիր, (կրեցիր):