Որոնում

454

1. Ո՜վ Տեր Հիսուս, խաչվեցիր
Եվ մեզ ազատություն տվեցիր,
Տվեցիր (2):

     Տե՜ր իմ, ես ինչպե՞ս մոռանամ կրածդ չարչարանքը,
     Տե՜ր իմ, ես ինչպե՞ս մոռանամ թափածդ արցունքները,
     Տե՜ր իմ, ես ինչպե՞ս մոռանամ Քեզ` խաչի վրա:

2. Ո՜վ Տեր Հիսուս, խաչվեցիր
Եվ մեր ցավերը կրեցիր,
Կրեցիր (2):