Որոնում

457

1. Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին
Սաստիկ քամու պես վար իջավ,
Երևացին լեզուներ կրակի,
Նստեցին բոլորի վրա։
Եվ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցին,
Խոսեցին ուրիշ լեզուներ`
Փառաբանելով Աստծուն բարձրաձայն,
Քարոզելով մեծ քաջությամբ։

Եկ, ով Սուրբ Հոգի,
Կարիքդ ունենք,
Լցրու մեզ կրակով
Եվ Քո զորությունով։
Օրերը չար են,
Չար և խավար:
Եկ, ով Սուրբ Հոգի,
Լցրու մեզ կրակով։

2. <<Եվ կլինի, որ վերջին օրերում
Իմ Սուրբ Հոգին Ես կթափեմ
Ամեն մամնի վրա, որ ծարավ է,
Փափագում է ներկայությանս։
Գնացեք և վկայեք աշխարհին,
Պատմեցեք Իմ սիրո մասին,
Թե խաչվել եմ և տվել կյանքն Իմ,
Որ ազատեմ ձեզ մահվանից>>։