Որոնում

465

1. Օրհնյալ Հիսուսի Սուրբ Հոգով լցված՝
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։
Պարարտ հողը քեզ մեծ արդյունք կտա,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։
Ջրողներն էլ իրենց գործը ունեն,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։
Տերն էլ անպայման կհատուցի քեզ,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։

Սերմնացան, ցանիր սերմերը քո
Ու հոգ մի անի, թե ո՞վ կաճեցնի,
Ցանիր հավիտենական խոսքեր՝
Տեր Հիսուսն այսպես մեզ պատվիրեց։

2. Մի քանիսը ճամփի կողքին կընկնեն,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո,
Իսկ մի քանիսն ապառաժին կընկնեն,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։
Որոշ մասը կընկնի փշերի մեջ,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո.
Պարարտ հողում ընկնող սերմեր էլ կան,
Դու ցանիր, ցանիր սերմերը քո։