Որոնում

465

1. Օրհնյալ Հիսուսի Սուրբ Հոգով լցված՝
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։
Պարարտ հողը քեզ մեծ արդյունք կտա,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։
Ջրողներն էլ իրենց գործը ունեն,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։
Տերն էլ անպայման կհատուցի քեզ,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։

     Սերմնացա՛ն, ցանի՛ր սերմերը քո
     Ու հոգ մի՛ արա, թե ով կաճեցնի,
     Ցանի՛ր հավիտենական խոսքեր՝
     Տեր Հիսուսն այսպես մեզ պատվիրեց։

2. Մի քանիսը ճամփի կողքին կընկնեն,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո,
Իսկ մի քանիսն ապառաժին կընկնեն,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։
Որոշ մասը կընկնի փշերի մեջ,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո.
Պարարտ հողում ընկնող սերմեր էլ կան,
Դու ցանի՛ր, ցանի՛ր սերմերը քո։