Որոնում

466

1. Սուրբ Խոսքդ, Տե՛ր, զիս կսփոփե
Իմ սուգերես` երգի նման,
Եվ լույս խինդով մը կճահե
Արևուն պես վախերս մահվան:

      Զիս կտանի անմահության,
      Հաղթանակի, հաղթանակի:

2. Խոսքդ կայուն զիս կազատե
Շղթաներես` հրաշքի նման,
Ու վերքերես կբժշկե
Զիս, վերջապես, զերթ բալասան:

3. Խոսքդ հզոր զրահներով
Կզինե զիս դժոխքին դիմաց
Եվ զերթ դրոշ` աչքերուս մեջ
Ու հոգիիս` բացված, վառված: