Որոնում

468

1. Բարի հովիվ է Տերը իմ,
Կարոտություն չեմ ունենա,
Տալիս է հանգիստ Նա իմ անձին,
Բարի հովիվ է Տերը իմ։

     Թեև անցնեմ ձորով մահվան,
     Ինձ հետ է Տերն ամեն անգամ,
     Բարի հովիվ է Տերը իմ,
     Նա է իմ վեմը, միակ ուղին։
     Բարի հովիվ (3), Հիսո՛ւս իմ Տեր։ (2)

2. Բարի հովիվ ես, ի՛մ Աստված,
Քեզ եմ միայն ես հուսացած,
Տե՛ր, Դու հոգում ես ամեն անգամ,
Քեզ հետ կապրեմ ես հավիտյան։