Որոնում

47

      ՀԵ 28, Էլմ. 66, Ելից 22
1. Ինչպես բարեկամ է Տերը,
Միշտ մեզի կհամբերե,
Կներե մեր հանցանքները,
Մեր վշտերն ալ կկրե։
Քրիստոնյա՛, արտոնությունդ
Այս է, միշտ բերկրապատար,
Քո ամեն փորձություններդ
Աղոթքով Տերոջը տար։

2. Շատ անգամ խաղաղությունը,
Ո՜հ, իզուր կկորսնցնենք,
Աղոթքի արտոնությունը
Երբ մոռնանք կամ զանց ընենք,
Մեկը կա՞, որ Հիսուսի չափ
Քեզի ցավակից ըլլար,
Վստահե Անոր, հոգերդ
Աղոթքով Տերոջը տար։

3. Դուն հոգնա՞ծ, բեռնավորվա՞ծ ես,
Սիրելիքդ հեռացա՞ն,
Քու Փրկիչդ քեզ կանչած է,
Ինք կըլլա քեզ ապաստան։
Հիսուսի բաց բազուկները
Ապավեն են փրկարար,
Շուտ դիմե հոն և ամեն բան
Աղոթքով Տերոջը տար։