Որոնում

470

1. Տերն իմ Հովիվն է.
Ես ոչ մի բանի
Կարիք պիտի չունենամ,
Կարիք չունենամ։
     Նա Իր խոտավետ արոտներուն մեջ,
     Հանդարտ ջուրերուն զիս կառաջնորդե։

2. Տերն իմ Հովիվն է,
Հոգիս կնորոգե,
Իր անվան ու փառքի համար
Նա զիս կպահե։
     Թեև մահվան շուքի ձորի մեջ շրջեմ ես,
     Չարեն չեմ վախենա, Հիսուսն ինձ հետ է։

3. Հիմա ինձ օգնի՛ր
Քեզ փառաբանեմ,
Մեծ բազմությանն համարձակ
Ես Քեզ դավանեմ։
     Հայտնեմ Սուրբ Հոգով՝ ինչ ինձ հայտնեցիր,
     Սիրեմ ես մարդկանց ինչպես սիրեցիր։