Որոնում

470

1. Տերն իմ Հովիվն է.          
Ես ոչ մի բանի
Կարիք պիտի չունենամ,
Կարիք չունենամ։

Նա Իր խոտավետ արոտների մեջ,
Հանդարտ ջրերի մոտ ինձ կառաջնորդի։

2. Տերն իմ Հովիվն է,
Հոգիս կնորոգի,
Իր անվան ու փառքի համար
Նա ինձ կպահի։

Թեև մահվան շուքի ձորի մեջ շրջեմ ես,
Չարից չեմ վախենա, քանզի ինձ հետ է։

3. Հիմա ինձ օգնիր
Քեզ փառաբանել,
Մեծ բազմությանը համարձակ
Քո փառքը պատմել։

Հայտնեմ Սուրբ Հոգով, ինչ ինձ հայտնեցիր,
Սիրեմ ես մարդկանց Քեզ պես, իմ Փրկիչ։