Որոնում

473

1. Արթնացրո՜ւ ինձ, Տե՛ր,
Հոգնած եմ ու թմրած,
Արթնացրո՜ւ ինձ, Տե՛ր,
Մեղքի քնից: 

     Քավություն տո՛ւր ինձ,
     Թողություն տո՛ւր ինձ,
     Բարիքներ շնորհելով՝
     Ուրախացրո՛ւ ինձ:

2. Ինձ նման տանջվածիս
Ցավերին եղի՛ր դարման.
Լույսդ կաթեցրո՛ւ իմ մեջ,
Մեռյալ եմ, կյանք տո՛ւր:

3. Թող որ ես ուրախանամ
Հոգուս փրկությամբ,
Որի համար, ի՛մ Տեր,
Տրտում եմ ես այնքան: