Որոնում

473

1. Արթնացրու ինձ, Տեր,
Հոգնած եմ ու թմրած,
Արթնացրու ինձ, Տեր,
Մեղքի քնից:

          Քավություն տուր ինձ,
          Թողություն տուր ինձ,
          Բարիքներ շնորհելով՝
          Ուրախացրու ինձ:

2. Ինձ նման տանջվածիս
Ցավերին եղիր դարման.
Լույսդ կաթեցրու իմ մեջ,
Մեռյալ եմ, կյանք տուր:

3. Թող որ ես ուրախանամ
Հոգուս փրկությամբ,
Որի համար, իմ Տեր,
Տրտում եմ ես այնքան: