Որոնում

474

1. Հայր Աստված, օրհնում ենք Քեզ Քո Որդու անունով,
Խնդրում ենք հայրական սեր և օրհնություն։
Միմիայն Դու ես Աստված երկնքում, երկրի վրա,
Արարիչ տիեզերքի, մեր Տեր և Թագավոր,
Քո Հոգով շրջիր մեր մեջ ու մեզ կյանք տուր։

2. Հիսուս Քրիստոս, ճշմարտություն բխող Սիրո աղբյուր,
Սիրում ենք, պաշտում ենք Քեզ հոգու խորքից։
Քո մահով տվեցիր կյանք, ազատեցիր մահից,
Փրկիչ մեր, տառապեցիր՝ մեղքը մեր կրելով,
Քո Հոգով ազատություն, ով Տեր, մեզ տուր։

3. Հարազատ երկինքը բացվել է մեր առջևում,
Հայր Աստված կրծքին է սեղմել Իր Որդուն:
Դու միայն արժանացար բանալու կնիքն այն,
Խաչվեցիր, ինչպես դատապարտված մի մեղավոր,
Հեզությամբ խոնարհվեցիր Քո Հոր խոսքին: