Որոնում

474

1. Հայր Աստված, օրհնում ենք Քեզ
Քո Որդու անունով,
Խնդրում ենք հայրական սեր և օրհնություն։
Միմիայն Դու ես Աստված երկնքում, երկրի վրա,
Արարիչ տիեզերքի, մեր Տեր և Թագավոր,
Քո Հոգով շրջիր մեր մեջ ու մեզ կյանք տուր։

2.Տեր Հիսուս, ճշմարտություն բխող Սիրո աղբյուր,              
Սիրում ենք, պաշտում ենք Քեզ հոգու խորքից։
Քո մահով տվեցիր կյանք, ազատեցիր մահից,
Փրկիչ մեր, տառապեցիր՝ մեղքը մեր կրելով,
Քո Հոգով ազատություն, ով Տեր, մեզ տուր։

3.Հիսուս Քրիստոս, հիմա երկինքն ես բացել մեզ համար,
Խաչվելով՝ դարձել խորան մեր փրկության:
Դու միայն արժանացար բանալու կնիքն այն,
Խաչվեցիր, ինչպես դատապարտված մի մեղավոր,  
Հեզությամբ հնազանդվեցիր Քո Հոր խոսքին: