Որոնում

475

1. Տոն է այսօր սուրբ, հաղթական,
Հիսուս եկավ Երուսաղեմ:                        
Տիրոջ ճամփան պատրաստեցեք,
Արմավենու ոստեր փռեք,
Ելեք Տիրոջ դիմավորեք,
Հիսուս կգա Երուսաղեմ:

            Երուսաղեմ, Երուսաղեմ,
            Աստծո տաճար Երուսաղեմ:                
            Օվսաննաներ աղաղակեք,
            Տերն է գալիս Երուսաղեմ:
            Պատրաստվիր, Սիոնի աղջիկ,
            Թագավորին դիմավորիր,
            Տերը կտա ուրախություն
            Իր սիրելի եկեղեցուն:

2. Ահա գալիս եմ ես շուտով,
Տերն հայտնում է Իր Սուրբ Հոգով,               
Լսիր անուշ ձայնը Տիրոջ,
Կանչում է քեզ Երուսաղեմ:
Ով պատրաստ է այսօր, արթուն,
Թող ասի.<<Տեր Հիսուս, եկուր>>:

3.Օվսաննաներ Տեր Բարձրյալին,
Օվսաննաներ Թագավորին:                        
Օրհնանքները թող չսպասեն,
Հիսուս կգա Երուսաղեմ:
Դե, ցնծությամբ երգեր երգենք,
Սուրբ գալուստը դիմավորենք: