Որոնում

477

1. Հիսուս. այս անվան մեջ փրկություն կա,
Հիսուս. այս անվան մեջ է քո ներկան,
Այս անվան մեջ կա լուսավոր, փառավոր ապագա:
Հուսացեք դուք Նրան՝ Փրկիչին մարդկության:  (2)
         
Հիսուսից զատ չկա ուրիշ ճամփա,
          Հիսուսից զատ կա լոկ մութ ապագա,
          Նա է միայն երկինք տանող ճամփան,
          Հուսացեք դուք Նրան՝ Փրկչին մարդկության:  (2)

2. Ազգ իմ, այս անունով մինչ հիմա դու կաս,
Չկան այն ազգերն, որ այս անունը ուրացան,
Հառիր աչքերդ դեպ երկինք՝  սպասելով ողորմության,
Վստահիր դու Նրան՝ Փրկչին մարդկության:  (2)