Որոնում

479

Երուսաղեմ (3), իմ սուրբ քաղաք:
Օտարության մեջ կհիշեմ,
Քեզ կհիշեմ ահա ու կարտասվեմ`
Երբ պիտի վերջանան
Այս կյանքի փորձություններ, Երուսաղեմ:
Արցունքոտ աչքերով, կարոտած հոգով
Կսպասենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան: