Որոնում

480

1. Ահա մենք ուրախ երգերով,
Հիսո՛ւս, Քեզ ենք գովում.
Քո անունը միշտ հիշելով՝
Ցնծում, ուրախանում։

     Մարդի՛կ, դուք էլ մեզ միացե՛ք,
     Էմմանուելին երգենք,
     Նրա անունը հիշելով՝
     Աստծով ուրախ լինենք։

2. Մեր սրտերը միշտ ցնծում են
Հիսուսի անունով,
Սուրբ Հոգու օրհնության ներքո,
Հոգու սուրբ երգերով:

3. Պիտի երգենք մենք շարունակ
Հայր Աստծո առջև,
Ունենք մենք մի մեծ նպատակ՝
Աստծո Որդուն պաշտել։