Որոնում

480

1. Ահա մեր ուրախ երգերով,
Հիսուս, Քեզ ենք գովում.
Քո անունը միշտ հիշելով՝
Ցնծում, ուրախանում։

Մարդիկ, դուք էլ մեզ միացեք,
Էմմանուէլին երգենք,
Նրա անունը հիշելով՝
Աստծով ուրախ լինենք։

2. Մեր սրտերը միշտ ցնծում են
Հիսուսի անունով,
Սուրբ Հոգու օրհնության մեջ՝
Հոգու սուրբ երգերով:

3. Պիտի երգենք մենք շարունակ
Հայր Աստծո առջև,
Ունենք մենք մի մեծ նպատակ՝
Աստծո Որդուն պաշտել։