Որոնում

481

1. Օվսաննա (3)
Բարձրյալ Աստծուն։

Քեզ փառաբանում ենք, Տեր,
Մեր սրտերում ենք երգում:
Քո անունն ենք միշտ բարձրացնում՝
Օվսաննա Բարձրյալ Աստծուն։

2. Ալելուիա՜, ալելուիա՜,
Թագավորների Արքա։

3. Սիրում եմ, պաշտում եմ,
Թագավորների Արքա։