Որոնում

488

1. Եկեք քննենք մենք մի պահ մեր հոգին՝
Ի՞նչ ունենք իրար դեմ:
Այն, ինչ որ Աստծուն հաճելի չէ,
Զղջանք Իր առջև:
Մի ամաչիր, իմ սիրելի եղբայր
Եվ դու, սիրելի քույր,
Մեկ ընտանիք ենք մենք, մեկ Հոր որդիք՝
Հիսուս Քրիստոսով։

Շատ անգամներ իմ անձը
Վեր բարձրացնելով՝ չեմ կարողացել սիրել ձեզ,
Արդ, սիրելի եղբայրս և հարազատ քույրիկս,
Ինձ ներեք այսօր։

2. Եկեք քննենք մենք մի պահ մեր հոգին
Աստծո Սուրբ խոսքով,
Խոստովանենք մեր սխալ վարմունքներն
Անկեղծ զղջումով։
Եկեք հարցնենք մենք մեզ այս վայրկյանին՝
Ի՞նչ վիճակի մեջ ենք,
Արդյոք մինչև ե՞րբ կարող ենք ապրել
Մենք՝ մեզ խաբելով։