Որոնում

494

1. Քո Սուրբ Հոգու աղբյուրներն են
Իմ անարժան սրտին տիրում,
Քո Սուրբ Հոգու սիրո լույսն է
Իմ մութ սիրտը լուսավորում։
Առանց սիրո Քո Սուրբ Հոգու
Ես կմնամ նորից անլույս,
Կմոլորվեմ՝ ինչպես կորած,
Թե Դու չգաս, ինձ չգտնես։

     Այդ Քո մե՜ծ սերն ես
     Տվել ինձ, Հիսո՛ւս,
     Քո սիրո խոսքն ես
     Ուղղել ինձ, Հիսո՛ւս։

2. Երբ թողնում եմ Քեզ, հեռանում
Ու Քո սուրբ սերը մոռանում,
Արցունքի մեջ հանկարծ տեսնում,
Որ Դու նորից ինձ ես սիրում։
Նայում ես ինձ նախկին սիրով,
Նախկին սիրող Քո հայացքով.
Նայում ես Դու ինձ վշտալից,
Թե մոռանամ ես Քեզ նորից:

Youtube ♪♫ ➤