Որոնում

494

1. Քո Սուրբ Հոգու աղբյուրներն են
Իմ անարժան սրտին տիրում,
Քո Սուրբ Հոգու սիրո լույսն է
Իմ մութ սիրտը լուսավորում։
Առանց սիրո Քո Սուրբ Հոգու
Ես կմնամ նորից անլույս,
Կմոլորվեմ՝ ինչպես կորած,
Թե Դու չգաս, ինձ չգտնես։

Այդ Քո մե՜ծ սերն ես
Տվել ինձ, Հիսո՛ւս,
Քո սիրո խոսքն ես
Ուղղել ինձ, Հիսո՛ւս։

2. Երբ թողեցի Քեզ, հեռացա
Ու Քո սուրբ սերը մոռացա,
Արցունքի մեջ տեսա հանկարծ՝
Փրկարար ձեռքդ ինձ մեկնած։
Նայեցիր ինձ նախկին սիրով,
Նախկին սիրող Քո հայացքով.
Ներում գտա Քո արյունով,
Երջանիկ եմ ես Քեզանով: