Որոնում

496

1. Դժվար է մենակ ապրելը,
Երբ կողքիդ քեզ օգնող չկա,
Դժվար է մենակ ապրելը,
Երբ քեզ հասկացող չկա:
          Դու լավ հիշիր, ու կա, կա Մեկը քեզ սիրող,
          Որ Նա քեզ երբեք չի թողնի:
          Ով Հիսուս, ինձ գթա, ինձ գթա, ողորմեա,
          Ազատիր ինձ այս տանջանքից:

2. Օգնիր՝ ապրեմ խաղաղ կյանքով,
Քո սիրով և օրհնությունով,
Օգնիր՝ ապրեմ ես սուրբ կյանքով,
Քո խոսքերիդ օրհնությունով:
          Օգնի՛ր, որ ես լինեմ, միշտ լինեմ Քեզ լսող՝
          Ապրեմ միայն Քեզանով,
          Դու հիշի՛ր, որ փուչ է երազները այս կյանքի,
          1)  Միայն Տերը քեզ չի թողնի:
          2)  Միայն Հիսուսը չի լքի: