Որոնում

497

1. Այսօր կուզեմ ես Քեզ տեսնել,
Աստվածային խոսքդ լսել,
Միայն Քո խոսքը ինձ կտա
Ճշմարիտ ճանապարհ և կյանք։

     Այսօր միայն ես հասկացա՝
     Դո՛ւ ես Աստվածը ճշմարիտ,
     Կուզեմ փարվել այսօր ես Քեզ,
     Սրտեր քննող Արքա՛ հզոր։

2. Բարի Աստված, միայն Դու ես
Որբին Հայր և աղքատին Տեր,
Ճիշտ ուղղություն մտքին տվողն
Դո՛ւ ես, Հիսուս, ամենազոր։

3. Այսօր կուզեմ Քեզ հանդիպել,
Կուզեմ սրտիս ցավը պատմել,
Ոչ մի բան չբուժեց ցավն իմ,
Դո՛ւ ես Բժիշկը ճշմարիտ։

4. Այսօր ես Քեզ Տեր եմ ընտրում,
Ե՛կ, բնակվիր Դու իմ սրտում,
Դո՛ւ ես, Հիսո՛ւս, կենաց ծառը,
Ով Քեզ ընտրի՝ պիտի ապրի։

5. Այսօր կուզեմ Քո սերն զգալ,
Գրկումդ հանգչել, Քեզ վայելել,
Չկա ուրիշ անուն, Հիսո՛ւս,
Այնպես թանկագին ու անուշ։