Որոնում

498

1. Տեր իմ, գործերովս չէ, որ պիտ արդարանամ,
Այլ ինձ համար մեռար Դու,
Խաչի վրա թափված արյան զորությունով միայն
Լինեմ ճերմակ, մաքուր:
Սուրբ սիրտ Դու ստեղծիր իմ մեջ, ո՜վ Տեր,
Աղաչում եմ, Տեր Հիսուս,
Սուրբ սիրտ Դու ստեղծիր իմ մեջ, ո՜վ Տեր,
Սիրելի Հիսուս, իմ Տեր։

Ալելուիա, ամեն, (2)
Հիսուս, Քո ոտքերին ես փարվել կուզեմ,
Օրհնիր ինձ, Օծյալ Փրկիչ իմ։

2. Տեր իմ, գործերովս չէ, որ պիտ արդարանամ,
Այլ ինձ համար մեռար Դու,
Խաչի վրա թափված արյան զորությունով միայն
Լինեմ ճերմակ, մաքուր:
Նոր կյանք ու նոր սիրտ շնորհիր, ով Տեր,
Սուրբ Հոգով լեցուն մի կյանք,
Նոր կյանք ու նոր սիրտ շնորհիր, ով Տեր,
Սիրելի Հիսուս, իմ Տեր։