Որոնում

499


1. Քո ծառային, ո՛վ Տեր, բարիք արա,
Որ Քո տան մեջ միշտ բնակվեմ:
Քո ծառայի ճամփան ուղիղ արա,
Որ Քո տան մեջ միշտ մնամ:

     Թող որ, Տե՛ր, հավետ Քո մեջ մնամ,
     Թող որ, Տե՛ր, Քեզնից չհեռանամ,
     Որ փառքդ միշտ տեսնեմ և Խոսքիդ մեջ մնամ,
     Քանի որ Դու ես ճշմարիտ ճամփան:

2. Ուր էլ գնամ, թող միշտ Քո մեջ մնամ`
Հավատալով խոստումներիդ:
Ճշմարտության ճամփով ես ընթանամ`
Կատարելով պատգամներդ:

Youtube ♪♫ ➤