Որոնում

5

       Էլմ. 601
1. Ով մեծ Աստված, երբ զննեմ այս աշխարհ,
Զոր ստեղծած ես խոսքովդ Քու հզոր,
Երբ միտքս բերեմ կյանքերն այս անհամար,
Զոր կպահես, կհոգաս ամեն օր։

     Հայնժամ գոչեմ. «Փա՜ռք Քեզ,
     Ամենիշխան,
     Ի՜նչ մեծ ես Դու,
     Ի՜նչ մեծ ես Դու»։

2. Երբ տեսնեմ ես Տեր Հիսուս երկրին վրա,
Զոր կերպարանք առած է ծառայի,
Երբ տեսնեմ զԻնք՝ բարձրացած խաչին վրա,
Որ վերցնե մեղքն ամբողջ աշխարհի։

3. Երբ, վերջապես, Տերն իջնե ամպերով,
Սուրբ հրեշտակաց խումբերով փառավոր,
Երբ իրեններն վեր առնե Նա Իր քով,
Երբ հայտնվի մեր Տերն` մեծ Թագավոր։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաները