Որոնում

502

1. Իմ Տեր, իմ սեր,
Դու ես հույսը իմ կյանքի։
Ես իմ ամբողջ հոգով կորոնեմ Քեզ,
Ես իմ ամբողջ մտքով կփնտրեմ Քեզ, Տեր,
Ես իմ ամբողջ սրտով կսիրեմ Քեզ, Տեր,
Դու իմ Աստվածն ես։ (2)

2. Իմ Տեր, իմ սեր,

Դու ես հույսը իմ կյանքի։
Ես իմ ամբողջ սրտով կպաշտեմ Քեզ, Տեր,
Ես իմ ամբողջ մտքով կպատվեմ Քեզ, Տեր,
Ես իմ ամբողջ ուժով կմեծարեմ Քեզ,
Դու իմ Աստվածն ես։ (2)