Որոնում

503

1. Մարդիկ ծնվում են մեղավոր երկրում
Ու չգիտեն, թե ինչու են ապրում։

      Ես պիտի ցույց տամ (3) ճամփան Հիսուսի,
      Ես պիտի պատմեմ (3) սերը Հիսուսի,
      Ով հավատա, նա կփրկվի։ (2)

2. Հիսուսն Աստված է և Աստծո Որդի,
Երկիր ուղարկվեց, որ մարդկանց փրկի:

3. Մարդի՛կ, ճանաչե՛ք ձեզ Ստեղծողին
Ու փառաբանե՛ք Հիսուս Քրիստոսին։