Որոնում

503

1. Մարդիկ ծնվում են մեղավոր երկրում
Ու չգիտեն, թե ինչո՞ւ են ապրում։

Ես պիտի ցույց տամ (3) ճամփան Հիսուսի,
Ես պիտի պատմեմ (3) սերը Հիսուսի,
Ով հավատա, նա կփրկվի։ (2)

2. Հիսուսն Աստված է և Աստծո Որդի,
Երկիր ուղարկվեց, որ մարդկանց փրկի:

3. Մարդիկ, ճանաչեք ձեզ Ստեղծողին
Ու փառաբանեք Հիսուս Քրիստոսին։