Որոնում

504

Տոն է ցնծության,
Եկեք մենք երգենք,
Սաղմոս ասենք Տիրոջ համար,
Փառաբանենք և օրհնելով
Երգենք նոր երգեր։
Ալելուիա։ (6)