Որոնում

505

1. Աստծո բանակն է գնում՝
Հաղթելով աշխարհին,
Մենք երգում ենք ու ցնծում,
Որ մահը պարտվի:

          Էմմանուէլ, Աստծո բանակն է սա,
          Էմմանուէլ,մենք պաշտում ենք Նրան,
          Էմմանուէլ, Նա է մեր Մեսիան,
          Էմմանուէլ,  (3)   Աստված:

2. Սուրբ Հիսուսն է աշխարհ եկել,
Պաշտենք մենք Նրան,
Նա է մեր զորագլուխը,
Օրհնենք մենք Նրան:

3. Հավատքի վահանն ունենք մենք,
Զինվել ենք ահա,
Երբեք չենք հուսահատվի մենք,
Տերն է մեր Արքան:

4. Աստծո բանակն է գնում՝
Հաղթելով դժոխքին,
Եվ երգում ենք՝ ալելուիա,
Օվսաննա Գառին: