Որոնում

508

      ՆԵԵՏ 8 
Եկե՛ք միանանք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով
Փառաբանենք Տիրոջ անունը,
Նա մեզ կսիրե, բարիքներ կշնորհե,
Առանց Իրեն կյանքը ոչինչ է։
Ինքն է աղբյուր կյանքի,
Ուրախություն սրտի,
Հիսուս Քրիստոս է Իր անունը:
Եկե՛ք միանանք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով
Փառաբանենք Տիրոջ անունը։
       Եկե՛ք երգենք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով
       Փառաբանենք Տիրոջ անունը,
       Նա արժանի է մեծ փառքի ու պատվի,
       Ալելուիա՜, փա՜ռք Տիրոջ։