Որոնում

508

Եկեք միանանք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով
Փառաբանենք Տիրոջ անունը,
Նա մեզ կսիրե, բարիքներ  կշնորհե,
Առանց Իրեն կյանքը ոչինչ է։
Ինքն է աղբյուր կյանքի,
Ուրախություն սրտի,
Հիսուս Քրիստոս է Իր անունը:
Եկեք միանանք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով                     
Փառաբանենք Տիրոջ անունը։

Եկեք երգենք, մեկ ձայնով, մեկ հոգով
Փառաբանենք Տիրոջ անունը,

Նա արժանի է մեծ փառքի ու պատվի,
Ալելուիա, փա՜ռք Տիրոջ։