Որոնում

511

1. Դժվարության պահին միշտ
Դու ես ինձ օգնում անվերջ,
Միայնության, վշտի մեջ
Դու ես ինձ մխիթարում։

Ճամփան այս դժվար է շատ,
Ու փշերն են այն պատել,
Սակայն նեղ ճամփան այս
Հարազատ է ինձ դարձել։

2. Թշնամու նետերը բյուր
Ինձ խոցել են միշտ ուզում,
Բայց ես ճամփով այս փշոտ
Գնում եմ Հիսուսի մոտ։