Որոնում

513

Թագավոր ես մեր հոգու մեջ, Տեր Հիսուս,
Փառավոր ես մեր հոգու մեջ, Տեր Հիսուս։

Կենաց խոսքդ է մեզ միշտ կյանք տալիս,
Ալելուիա, Տեր Հիսուս,
Օծություններ ես մեզ տալիս
Քո Սուրբ Խորանում,
Ալելուիա, Տեր Հիսուս։