Որոնում

514

1. Ո՞վ ունեմ երկնքի մեջ,
Երկրի վրա Քեզնից բացի մեկը չկա:
Քեզ մոտենալն ինձ բարի եղավ,
Հոգուս հարազատ ընկեր գտա,
Հիսուս թանկագին:

     Եվ երբ նայում եմ Գողգոթա տանող ճամփին,
     Տեսնում եմ ոտնահետքերը Քո
     Եվ սեր` գամված խաչի վրա,
     Սեր, որ երբեք չի վերջանա:
     Քո արյան ամեն կաթիլը խոսում է սեր,
     Քո խոցված ձեռքերից, Հիսո՛ւս, բխում է սեր:

2. Այցելում ես լռության մեջ,
Սիրով բացում ես փակ դռներ, բժշկում ես:
Քո հայացքից սեր է կաթում,
Ու ես հալվում եմ մոմի պես,
Գրկումդ անէանում:

3. Քո հայրական ջերմ համբույրը
Շշնջում է ամեն անգամ` Իմն ես, որդի՛ս:
Ափումս դնում ես սիրո կրակ,
Իսկ մյուս ձեռքումս` յուղի սրվակ,
Մեկանում ենք մենք: 

      ...Ու ես խորհում եմ`
     Ով ունեմ երկնքի մեջ,
     Երկրի վրա Քեզնից բացի մեկը չկա: