Որոնում

515

1. Փառք, գոհություն
Սուրբ Արյանդ համար, Հիսուս,
Փառք, գոհություն
Սուրբ Արյանդ համար, ով Տեր։

Մենք գոհանում ենք Քո սուրբ Արյան համար,
Որ տվել է մեզ մեծ զորություն՝ հաղթելու,
Մենք գոհանում ենք Քո սուրբ Արյան համար,
Որ տվել է մեզ իշխանություն։

2. Քո Արյունը մաքրում է 
Մեզ ձյունից սպիտակ։

3. Քո Արյունը տալիս է
Մեզ մեծ հաղթություն։