Որոնում

515

1. Փառք, գոհություն
Սուրբ Արյանդ համար, Հիսո՛ւս,
Փառք, գոհություն
Սուրբ Արյանդ համար, ո՛վ Տեր։

     Մենք գոհանում ենք Քո սուրբ Արյան համար,
     Որ տվել է մեզ մեծ զորություն՝ հաղթելու,
     Մենք գոհանում ենք Քո սուրբ Արյան համար,
     Որ տվել է մեզ իշխանություն։

2. Քո Արյունը մաքրում է
Մեզ ձյունից սպիտակ։

3. Քո Արյունը տալիս է
Մեզ մեծ հաղթություն։