Որոնում

516

1. Մի՛ վախենա, Ես քեզ հետ եմ
Կյանքիդ բոլոր վայրկյաններում,
Վստահ քայլի՛ր Իմ անունով
Դժվարության շավիղներում։

    Թող զորանան տկար ծունկեր, թուլցած ձեռքեր,
    Թող ուժովնան թուլասիրտներ և երկմիտներ,
    Ահա կգամ, որ սփոփեմ վշտերը ձեր,
    Իմ ձեռքերով պիտի սրբեմ ձեր արցունքներն։

2. Քեզ ընտրեցի, չմերժեցի,
Մի՛ վախենա, Ես քեզ հետ եմ,
Ահա քեզ դեմ խոսողները
Պիտ ամաչեն ու պատկառեն։

3. Արդարության քեզ կանչեցի
Եվ խավարից ազատեցի,
Իմ արյունով քեզ լվացի
Ու մեղմորեն խրատեցի։