Որոնում

517

1. Ո՞վ է, որ մեզ միշտ հսկում է
Հայրական սիրով,
Ո՞վ է, որ միշտ խրատում է
Իր Հոգու ձայնով։
Ներում է մեզ, երբ զղջում ենք,
Մխիթարում, երբ տխրում ենք:
Սեր է Նա (2) անսահման,
Ո՞վ է, ո՞վ է Նա։

Էմմանուէլ, Էմմանուէլն է Նա՝
Աստված մեզ հետ է հավիտյան,
Փրկությունը՝ հոգիների կորուսյալ։
Ծնվեց խոստացյալ Մանուկը այն,
Որ Աստված մեզ հետ լինի հավիտյան:
Հոգիներիս, աչքերիս լույս լինի։

2. <<Ողջույն քեզ, իմ լավ բարեկամ,
Ես քեզ հե՛տ եմ, կա՛մ,
Ճանաչիր Իմ մահով գնված
Փրկության ճամփան։
Ձեռքդ Ինձ մեկնիր, բարեկամ,
Հիշիր, որ Ես եմ հավիտյան
Քո միակ Փրկիչը և Տերը,
Նայիր՝ ով եմ Ես>>։