Որոնում

518

1. Փրկիչն Իր սերը թողեց իմ սրտում,
Գնաց երկինք, հոգիս է տրտում, (2)
Արի՜, կանչում եմ, շո՛ւտ արի,
Ես չեմ ապրի առանց Հիսուսի:
Արի՜, արի՜, ինձ մի՛ թողնի մեղքերին գերի։

2. Հոր աջում նստած` Բարեխոս է Նա,
Որ խոստացյալ Սուրբ Հոգին ինձ տա (2)։
Արի՜, կանչում եմ, Սո՛ւրբ Հոգի,
Տխուր եմ ես առանց Հիսուսի:
Արի՜, արի՜, ես չեմ ապրի առանց Հիսուսի։

3. Ու սպասում եմ ես` աչքս Քո ճամփին,
Որ Սուրբ Հոգով օծես ինձ, իմ Տե՛ր (2)։
Հիսո՜ւս, կանչում եմ` շուտ արի,
Որ նվաղած իմ հոգին ապրի:
Արի՜, արի՜, ինձ մի՛ թողնի աշխարհին գերի։