Որոնում

52

1. Եթե կյանքի մրրկից հոգիդ ընկճված,
Հոռի ամպերով է ճամփադ մթագնած,
Հիշի՛ր Տիրոջ պարգևած ողորմությունն,
Պիտ հիանաս՝ միտք բերելով սուրբ Արյուն։

Տիրոջ գութն ու բարիքներն հիշիր
Եվ դրանք ամենուրեք պատմիր,
Միտք բեր և տես՝ առատ Նա բաշխեց,
Կհիանաս, թե ինչպես Նա կատարեց։

2. Արդյո՞ք հոգսի բեռն է խեղճ հոգիդ ճնշում,
Ծանր վի՞շտն է դառնությամբ սիրտդ ճմլում,
Երբ հիշես Տիրոջ գութ, պիտ աչք բարձրացնես,
Կնետես կասկածներդ, գովեստ կերգես։

3. Տեսնես հարուստի երկրավոր բարիքներ,
Իսկույն հիշիր երկնքի քո մեծ գանձեր,
Տերը բոլոր կարիքներդ պիտ հոգա,
Ոսկուց շատ թանկ է, ինչ որ Նա քեզ կտա։

4. Քաջացիր հոգով, արդ Քրիստոսին նայիր,
Նրա ուժով բոլոր վշտերդ ամոքիր,
Նրա ողորմությունը պահիր քո սրտում,
Կգտնես հանգիստ քո երկրավոր կյանքում։