Որոնում

521

1. Ինչու՞ ես դու տխուր ու տրտում այդպես,
Եվ թախիծն է պատել քո սրտին տրտում:
Ինչու՞ չես հավատում, որ սիրում եմ քեզ,
Եվ չես վստահում` Քո կողքին եմ ես:

    Օ˜, հավատա, իմ զավակ,
    Դու միայն ինձ հավատա,
    Ես չեմ թողնի քեզ, հավատա,
    Դու միայն ինձ հավատա,
    Ես չեմ թողնի քեզ:

2.Մի՞թե չեմ տեսնում աչքերդ արտասվող,
Մի՞թե չեմ լսում ձայնդ աղերսող,
Մի՞թե սիրտը իմ կարծր է և անգութ,
Չէ՞ որ հանուն քեզ էի ես տառապանք կրում:

3.Քիչ էլ դիմացիր, սիրելի իմ զավակ,
Կգամ ես քեզ մոտ, չեմ թողնի մենակ,
Իմ ներկայությամբ վերքերդ կամոքեմ,
Ունայն աշխարհից ինձ մոտ կտանեմ: