Որոնում

523

1. Երբ կնայիմ մատներուդ գործերուն,
Քու մեծությունդ կտեսնեմ,
Կհիանամ, թե ինչպես, Տե՛ր,
Ստեղծած ես ամենն:
Ես իմ խղճալի մարդկային մտքովս
Կջանամ հասկանալ`
Ինչո՞ւ, ինչպե՞ս են Քու կերպերը,
Ներե՜, Տե՛ր, պարզությանս:

     Այո՛, գիտեմ՝
     Առանց Քեզի ես ոչինչ եմ,
     Առանց Քու սիրո կորսված եմ,
     Կյանքս պարապ է:
     Այո՛, գիտեմ,
     Տե՛ր, զորությանդ կարոտ եմ,
     Ներե՛ իմ կասկածներս այսօր,
     Ա՛ռ սիրտս, հոգիս, կյանքս բոլոր:

2. Տե՛ր, շատ անգամ երբ իմ շուրջս կնայիմ,
Խեղճ, հուսահատ կդառնամ,
Կզարմանամ, թե ինչպես Դու
Զոհ եղար մարդկության:
Փառք Քեզ, Տե՛ր Հիսուս, որ զիս կսիրես,
Խոստացած ես ինձ հոգալ,
Ավելցուր հավատքս` Քեզի վստահիմ,
Որ խաղաղ ու քաջ զգամ:

Youtube ♪♫ ➤