Որոնում

525

     Սաղմ. 19.7-11, 119.105 
1. Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե,
Օ՜, լույս կուտա,
Անոր ձեռքերու գործը կցուցնե,
Օ՜, լույս կուտա։

    Օ՜, լույս կուտա,
    Աչքերուս լույս կուտա,
    Ինչպես որ լույսը խավարին մեջ,
    Իմ սրտիս լույս կուտա։

2. Տերոջ օրենքը կատարյալ է՝
Հոգիս կնորոգե,
Վկայությունները ճշմարիտ են,
Զիս իմաստուն կընեն։

3. Քու կանոններդ շիտակ են,
Սիրտս ուրախ կընեն,
Քու պատվիրանքներդ պայծառ են,
Աչքերուս լույս կուտան։

4. Քու խոսքդ իմ ոտքերուս ճրագ է,
Շավիղներուս՝ լույս,
Իմաստուն ըրե քու ծառայիդ՝
Բոլոր սրտով գործեմ։