Որոնում

526

1. Գալիս եմ Քեզ, Հիսուս,
Խաչս վերցնեմ,
Դու իմ միակ հույսն ես,
Իմ կյանքի աղբյուր։
Մեղավոր, անարժան,
Թույլ եմ, տկար եմ,
Արժանիքներ չունեմ՝
Առջևդ կանգնեմ։

Փառք Քեզ, (3) երկնքի Տիրակալ,
Պարտական ենք մենք Քեզ,
Հիսուս սիրելի։

2. Հիսուս, ներող Տեր ես,
Փրկիչ Իշխան ես,
Սիրով ընդունեցիր,
Ինձ բժշկեցիր:
Սուրբ արյունովդ գնված՝
Ես Քո զավակն եմ,
Հավատքի, սիրո մեջ
Հաստատուն լինեմ: