Որոնում

528

Քրիստոսն է ժայռը Քորեբի, որ կբխե,
Կենդանի ջուր է, առողջարար` քեզ համար։
  Եկուր խմե, մեղրեն ավելի քաղցր է Ան,
  Հագեցուր անձդ, հագեցուր ամբողջ հոգիդ։
  Քրիստոսն է ժայռը Քորեբի, որ կբխե,
  Կենդանի ջուր է, առողջարար` քեզ համար։

Քրիստոսն է Գառը Մորիայի, որ մորթվեց,
Ճշմարիտ հավիտենական կյանքն է մարդկանց:
  Եկուր լվացվե Իր թափած սուրբ արյունով,
  Մաքրե Քու անձդ, մաքրե Քու ամբողջ հոգիդ:
  Քրիստոսն է Գառը Մորիայի, որ մորթվեց,
  Ճշմարիտ հավիտենական կյանքն է մարդկանց:

Քրիստոսն է Լույսը, որ ծագեց մեր սրտերում,
Հավերժական Արեգակը լուսապայծառ:
  Եկուր լուսավորվե մահացու խավարեն,
  Մաքրե քու անձդ, մաքրե քու ամբողջ հոգիդ:
  Քրիստոսն է Լույսը, որ ծագեց մեր սրտերում,
  Հավերժական Արեգակը լուսապայծառ: