Որոնում

529

1. Հոգիս ծարավ է կենդանի Աստծուն,
Կյանքի աղբյուրի ջրին կենսատու,
Սուրբ Հոգու մի նոր, զորեղ օծության,
Որ կառաջնորդի երկրպագության։

Ալելուիա, օրհնություն Քեզ,
Ալելուիա, գոհություն Քեզ,
Ալելուիա, մեծություն Քեզ,
Ալելուիա, Հիսուս, օրհնություն Քեզ։

2. Քո հայտնությունը կյանք է, խնդություն,
Մեղմ, անուշ ձայնդ՝ զորեղ արթնություն,
Լուսե հայացքդ սեր է ներշնչում,
Հոգու օծություն, անվերջ զորություն։

3. Հոգիս ծարավ է կենդանի Աստծուն,
Պենտեկոստեի զորության հոսքին:
Թող շնորհաց Հոգիդ բերի օծություն,
Փառքի հեղեղներ՝ սրբությամբ լեցուն։