Որոնում

53

     Чудный Край 193, ПВ 60
1. Տկար զավակդ եմ, ո՜վ Տեր,
Ես թույլ եմ, ինձ օգնիր:
Սրտանց ուզում եմ ծառայել,
Դու ինձ օգնիր սկսել։

2. Դու իմ հանդեպ սիրով լցված՝
Աշխարհ ես, Տեր, եկել
Եվ սուրբ Արյան, խաչի գնով
Իմ կյանքն ես Դու փրկել։

3. Ասա՛, ինչպե՞ս Քո սուրբ Զոհով
Ես երջանիկ լինեմ,
Եվ ի՞նչ կարող եմ փոխարեն
Խաչիդ առջև բերել։

4. Ահա սիրտս, կյանքս, ո՛վ Տեր,
Ես Քեզ եմ նվիրում,
Գիտեմ, լրիվ ես Քոնն եմ, Տե՛ր,
Եվ իմն ես Դու հավետ։