Որոնում

530

1. Եվ Աստված այնպես աշխարհը սիրեց,
Որ Իր միածին Որդուն տվեց,
Քեզ համար զոհեց, որ դու չկորսվես,
Ապրես Նրա կյանքով հավիտյան։

     Աստված սեր է անսահման,
     Չկա ուրիշը Նրա նման։

2. Քեզ հետ է միշտ, չի լքի Նա քեզ,
Քո կողքին է Նա, Նա սիրում է քեզ,
Նայի՛ր Նրան և դու կտեսնես՝
Սեր է Աստված, սեր է անսահման։