Որոնում

533

1. Սովորեցրո՛ւ ինձ, Աստված, Քեզ փառաբանել,
Սովորեցրո՛ւ ինձ, Տեր իմ, Քեզ աղոթել,
Սովորեցրո՛ւ, Տեր իմ, Քո կամքը կատարել,
Ուժ տուր, որ կարողանամ Քեզ ծառայել։

2. Տո՛ւր, որ մեղքի լուծը իմ վրայից թոթափեմ,
Տո՛ւր, որ սիրտս Քո առաջ լացով բացեմ,
Տո՛ւր, որ ես այս կյանքում սրբության մեջ ապրեմ,
Օգնի՛ր, որ քայլերս դեպի Քեզ ուղղեմ։

3. Առանց Քեզ ես ոչինչ եմ, ինչպես մի որդը,
Առանց Քեզ տխուր է անցնում իմ կյանքը,
Առանց Քեզ, Տե՛ր իմ, ինձ կծածկի խավարը,
Իմ խեղճ հոգուն կպարուրի դժոխքը։

4. Ո՜վ Հիսուս, իմ սիրելի՛, ողորմի՛ր Դու ինձ,
Ո՜վ Արարիչ, գթա՛ խեղճ արարածիս,
Ո՜վ Փրկիչ, ինձ փրկի՛ր գեհենի կրակից,
Իմ բժի՛շկ, ազատի՛ր ինձ իմ վերքերից։

5. Հոգևոր բժշկությանդ ես կարոտ եմ,
Ապաշխարում եմ, մաքրի՛ր ինձ մեղքերից,
Օ՜, լսիր ինձ, Տեր Աստված, դռներիդ մոտ եմ,
Ողորմի՛ր ինձ, որպեսզի ես չկորչեմ։