Որոնում

539

1. Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Տառապանքի մեջ, թե նեղության
Անհատ աղբյուր է քո զորության։
Թե փոթորիկ իսկ քո շուրջը լինի,
Ու փորձությունը քեզ վտանգի,
Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Տառապանքի մեջ, թե նեղության
Անհատ աղբյուրն է քո զորության։

2. Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Հույսովն Իր լի է քո ապագան։
Թուխ ամպերուն մեջ հուսալքման
Աստղերն Իր շնորհքին կշողշողան։
Բարեկամության հիմն իսկ խախտի,
Թե վստահության կայծը մարի,
Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Թուխ ամպերի մեջ հուսալքման
Աստղերն Իր շնորհքին կշողշողան։