Որոնում

539

1. Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Տառապանքի մեջ, թե նեղության
Անհատ աղբյուր է քո զորության։
Թե փոթորիկ իսկ շուրջդ լինի,
Ու փորձությունը քեզ վտանգի,
Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Տառապանքի մեջ, թե նեղության
Անհատ աղբյուրն է քո զորության։

2. Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Հույսովն Իր լի է քո ապագան։
Թուխ ամպերուն մեջ հուսալքման
Աստղերն Իր շնորհքին կշողշողան։
Բարեկամության հիմն իսկ խախտի,
Թե վստահության կայծը մարի,
Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դուն առարկան։
Թուխ ամպերի մեջ հուսալքման
Աստղերն Իր շնորհքին կշողշողան։

3. Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կփնտրես կամքը Իր պատվական:
Թե կյանքդ ըլլա աստանդական,
Միակ ուղղիչն է Իր Սուրբ Մատյան՝
Ազատության քո խղճի, մտքի,
Կրելու պսակը փառաց կյանքի:
Սիրո կյանքի մեջ տերունական
Կըլլաս Իր խնամքին դու առարկան:
Թե կյանքդ ըլլա աստանդական,
Միակ ուղղիչն է Իր Սուրբ Մատյան: