Որոնում

54

1. Կօրհնենք Քեզ, Աստված,
Զի Փրկիչը եկավ,
Խաչին վրա մեռավ
Եվ վերն փառքով համբարձավ։

Ալելուիա՜, մեր Փրկիչը,
Ալելուիա՜, Ամեն,
Ալելուիա՜, Քուկդ է փառքը,
Սրբե մեզ նորեն։

2. Կօրհնենք Քեզ, Աստված,
Զի Հոգիդ ալ իջավ,
Մեզ Փրկիչը յայտնեց,
Եվ խավարն անցավ։

3.Ոհ,մեզ արթընցուր
Եւ Հոգւովդ նորոգէ,
Ամէն սիրտ երկնաւոր
Եռանդովըդ վառէ:

4.Միշտ փառք և  գովեստ
Տանք զոհվուած Գառնուկին,
Որ մեր մեղքը ջնջեց
Ու ներեց դարձողին։