Որոնում

54

      ՀԵ 8, Էլմ. 2
1. Կօրհնենք Քեզ, Աստվա՛ծ,
Զի Փրկիչը եկավ,
Խաչին վրա մեռավ
Եվ վերն փառքով համբարձավ։

     Ալելուիա՜, մեր Փրկիչը,
     Ալելուիա՜, Ամեն,
     Ալելուիա՜, Քուկդ է փառքը,
     Սրբե մեզ նորեն։

2. Կօրհնենք Քեզ, Աստված,
Զի Հոգիդ ալ իջավ,
Մեզ Փրկիչը յայտնեց,
Եվ խավարն անցավ։

3. Միշտ փառք և գովեստ
Տանք զոհուած Գառնուկին,
Որ մեր մեղքը ջնջեց
Ու ներեց դարձողին։

4. Միշտ փառք և գովեստ
Շնորհաց Աստծուն,
Որ սիրեց մեզ, փնտրեց
Ու տվավ Իր Որդւոյն:

5. Ո՜հ, մեզ արթընցուր
Եվ Հոգւովդ նորոգէ,
Ամէն սիրտ երկնաւոր
Եռանդովըդ վառէ:

6. Ո՜հ, մեզ արթընցուր,
Մեռյալներս ողջընցուր,
Հիսուսի ձայնն լսենք,
Որ կըսէ. «Ինձ եկուր»: