Որոնում

540

1. Եկե՛ք փառաբանենք,
Մեր Տիրոջ անունը մեծարենք,
Հոգով, սրտով մենք Նրան պաշտենք,
Ալելուիա՜:

     Նա է Թագավորը, մեր Տերը
     Ու Արարիչը,
     Հիսուս է Նրա անունը:

2. Ահա Տերը կգա,
Իր Հոր փառքով Նա շուտով կգա՝
Հրեշտակներով ու բյուր սուրբերով
Մեզ տանելու:

Youtube ♪♫ ➤