Որոնում

540

1. Եկեք փառաբանենք,
Մեր Տիրոջ անունը մեծարենք,
Հոգով, սրտով Նրան մենք պաշտենք,
Ալելուիա՜:
          Նա է Թագավորը, մեր Տերը
          Եվ Արարիչը,
          Հիսուս է Նրա անունը:
2. Ահա Տերը կգա,
   Իր Հոր փառքով Նա շուտով կգա՝
   Բյուր հրեշտակներով ու սուրբերով
   Մեզ տանելու: